fredag 21. juli 2006

Seksjonsfakta

I 27 år har 6 norske jenter kommet til Lycée Alain Chartier i Bayeux i Normandie i Frankrike for å ta tre år på videregående her i stedet for i Norge. Slik lærer de seg fransk og tar avsluttende eksamen i dette faget etter bare to år. Jentene velger ulike linjer, L, litteratur, S, naturfag og ES, økonomi. De får en god utdannelse, og innblikk i en helt annen måte å undervise og lære på.

I starten blir det ikke så gode karakterer som man er vant til å få i Norge, men dette bedrer seg etterhvert. Jentene bor første året på internat: alle seks på samme rom.

De to neste årene bor de i leiligheter i Bayeux, noen deler, og noen bor alene.
Etter mye arbeide og et vanskelig første år pleier jentene å trives godt, og de som avsluttet sin skolegang her nede sist vår - alle med strålende resultater - syntes det var trist å være ferdig med den viktige tiden de har hatt her i Bayeux.

Alle jentene har også norsk ved siden av de andre skolefagene. Derfor har de en norsklærer her nede, og det er jeg som skriver denne bloggen som er ment som en informasjon til familien hjemme, og også som en mulighet for flere jenter å få vite om dette
tilbudet, så kjenner dere noen som kunne være interessert, vennligst send ballen videre!

I tillegg til skole arrangeres det en uke i Paris i høstferien for secondene, en vinterferie - som går til Alpene hvert tredje år og til andre destinasjoner i Frankrike, i 2006 var seksjonen både i Alsace i vinterferien og i Marseille og les Calanques i april. Da var det helt andre ting enn lekselesing som ble praktisert.Minner om at det er et tilbud for gutter i Rouen og for jenter i Lyon!

Ingen kommentarer: