onsdag 14. november 2007

Seksjonsbilde 2007-2008

Vi er ikke helt fulltallige. Kaja er representert. Camilla og Mia, i ren glemsomhet eller faglig begeistring vites ikke , men de kom seg ikke ut av klasserommet i friminuttet.

Ingen kommentarer: