torsdag 5. mars 2009

Reisestipend til franske elever


L'association Les amis de la section norvégienne har gitt stipend til 9 franske elever fra Bayeux slik at de får anledning til å oppdage Norge sommeren 2009. Elevene ble valg ut etter søknad. Vi gratulerer! Ellers jobber seksjonens venner med et annet prosjekt, en utveksling til Voss for de franske elevene som har valgt norsk som 3. fremmedspråk ved Lycée Alain Chartier. VEnneforeningen er en god støtte for norskseksjonen i Bayeux, og vi støtter opp om deres arbeid.

Ingen kommentarer: