onsdag 16. november 2011

Bli-kjent-dag med klassen :)

30. september var vi på utflukt med hele klassen for å bli bedre kjent med hverandre.
Dagens aktivitet var "accrobranche".

Assistent Gunn-Karin og seksjonsleder Liv Ingun fikk også prøvd seg i løypene.

Det erlov med en pust i bakken. Det tar på å leke Tarzan :)
Åslaug i aksjon!
Det er vanskeligere enn det ser ut til...
Maren, Åslaug og Sofie
Heia Maren!

Ingen kommentarer: