fredag 5. oktober 2012

Nytt skoleår i Bayeux

Nå er det allerede oktober og det nye skoleåret er godt i gang i Bayeux. I år er det 16 elever i norskseksjonen.
Mina, Oda, Mathide, Taran, Hedda og Karoline er de nye "secondene".
Secondene har funnet seg godt til rette i Bayeux, både på skolen, på internatet og i vertsfamiliene. De er sammen med klassen sin i de aller fleste fag, unntatt fransk, historie/geografi og engelsk. I stedet for disse fagene har de mye fransk (som fremmedspråk), både med seksjonsleder, med assistenten og med den franske fransklæreren.

Premièrene har flyttet inn i egne leiligheter i høst og begynt i nye klasser. Fire av premièrene går S-linja (scientifique/realfag) og to går ES (économique et social/økonomi og samfunnsfag). I terminal er det fire elever; to på S og to på ES.

Erlend
Vi har også en ny assistent i norskseksjonen. Erlend er 21 år og kommer fra Mandal. Han har et par fransktimer i uka med secondene, han har også lekselesing med secondene på internatet tre kvelder i uka, i tillegg til norskundervisning for franske elever. 

1 kommentar:

sydney termite control sa...

When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however,

-----------------------
termite treatment sydney | rodent control sydney | cockroach control sydney