fredag 6. april 2012

Lekselesing

Devoirs assisté på internatet med de norske førsteklassingene. Det er også skjærtorsdag, og dette må feires med en gigantisk sjokoladepåskehare! (eeeller påskenisse, som noen (les: Åslaug) kaller det. Jul, påske, nisse, hare, samme kan det være: sjokolade er sjokolade!).

Maren og Åslaug er svært fornøyde med 1kg (!) sjokolade

Sofie, Synne og Jeanette gjør lekser

Mari jobber
Dette var siste obligatoriske leksehjelp på internatet, men det blir forhåpentligvis gjort lekser også etter påske og ut skoleåret!

Ingen kommentarer: